Trouwen en samenwonen

Door te trouwen of samen te wonen gaat u een langdurige verbinding met uw partner aan. Door deze verbintenis ontmoeten ook beide vermogens elkaar en is het verstandig om daar afspraken over te maken. Deze afspraken kunt u vastleggen in huwelijkse voorwaarden of in een samenlevingscontract. Bij een huwelijk is het mogelijk om het wettelijk systeem van gemeenschap van goederen te volgen. Dit systeem is echter niet mogelijk bij het samenwonen. 

Waarom huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract?

De redenen voor het opmaken van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract zijn divers. De wens om vermogen binnen de familie te houden, vormt vaak de aanleiding tot het maken van afspraken tussen partners. Heeft u een bedrijf? Dan wordt het ondernemersrisico beperkt door het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Alleen al de aanwezigheid van een levensverzekering of pensioen kan al voldoende zijn.

Goede afspraken

Het is misschien vreemd om op deze plaats te zeggen dat één op de drie relaties eindigt in een scheiding. Goede (huwelijkse) voorwaarden scheppen duidelijkheid en voorkomen een heleboel discussie over de financiële en vermogensafwikkeling van het huwelijk of het samenwonen.

Duidelijkheid

De adviseurs van Janus Estate Planning richten de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract zo in dat uw wensen er volledig in terug komen. Tegelijkertijd geeft het in iedere fase van uw huwelijk of samenwonen de duidelijkheid die vereist is.