Testament

U heeft een mooi vermogen opgebouwd. Hoe u het heeft vergaard, is van minder belang. Een spaarzaam leven, een erfenis of de opbouw van een mooi bedrijf; u gaat zorgvuldig met uw vermogen om. De overgang van uw vermogen naar de erfgenamen moet in ieder geval nauwkeurig gebeuren. Uw testament is het document waarin u deze zaken vastlegt. Het testament beschrijft wat er na uw dood met uw nalatenschap moet gebeuren. Een goed testament is een weerspiegeling van uw leven en de manier waarop u uw vermogen hebt opgebouwd.

Gezin, onderneming en woning

Alle belangrijke gebeurtenissen uit uw leven worden meegenomen zoals uw gezin, een onderneming, een echtscheiding, nieuwe relatie of een tweede woning in het buitenland. Indien u een gezin met jonge kinderen heeft, zult u nadenken over de benoeming van een voogd, executeur en bewindvoerder. Bent u ondernemer dan wilt u de continuïteit waarborgen. Is er sprake van buitenlands vermogen of een niet-Nederlandse nationaliteit dan spelen internationaal privaatrecht en buitenlandse belastingsregels een grote rol.

Erfbelasting

Met een testament kunt u uw nalatenschap regelen zoals u dat wilt. Bovendien kan met een goed en slim opgemaakt testament een behoorlijke besparing van erfbelasting worden bereikt. 

Uw testament vorm geven

Janus Estate Planning begeleidt u bij de opmaak van uw testament. Onze adviseurs worden vaak betrokken bij niet alledaagse, complexe vraagstukken. Zij zijn dus uitstekend in staat om de invulling van uw testament exact af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen.