Schenken

Er zijn diverse overwegingen om te schenken. U wilt bijvoorbeeld uw kinderen financieel vooruit helpen. Wellicht is belastingbesparing een belangrijke overweging. Of misschien wilt u uw vermogen beschermen? Een goed doel ondersteunen behoort ook tot de mogelijkheden. Welke overweging u ook heeft, de centrale vraag die steeds beantwoord moet worden is: hoe richt u de schenkingen in? 

Belastingvrij schenken

Hoe meer vermogen iemand in één keer erft, des te hoger is het tarief van de erfbelasting. U kunt voor uw erfgenamen daarom erfbelasting besparen, als u uw vermogen gefaseerd (bijvoorbeeld jaarlijks) overdraagt. Elk jaar kunt u daarbij gebruik maken van belastingvrije bedragen. Wanneer u wilt schenken, is het verstandig om voor meerdere jaren een schenkingsstructuur op te zetten. Daarbij legt u vast welke waarde u jaarlijks overdraagt én in welke vorm u dat doet. 

Beschermen vermogen

Staat het fiscale motief niet voorop, maar wilt u juist uw vermogen beschermen omdat een van uw kinderen bijvoorbeeld een zeer ruim uitgavenpatroon heeft of niet handelingsbekwaam is? Dan bent u meer gebaat bij het inrichten van een structuur die precies beschrijft wat u wenst.

Geef uw wensen vorm

De adviseurs van Janus Estate Planning kunnen uw wensen tot vermogensoverdracht juridisch en fiscaal vorm geven. Daarbij bieden wij ook praktische ondersteuning zoals het agenderen van de jaarlijkse schenking en het opmaken van de benodigde akte en de aangifte schenkbelasting.