Plus Value belasting

Bezit u een woning of andere onroerende zaken in Frankrijk en wenst u deze te verkopen, dan bent u in beginsel belasting verschuldigd over het verschil tussen de verkoopopbrengst en de aankoopprijs van deze woning en andere onroerende zaken. Deze verkoopwinst wordt aangeduid als “plus value”.

Onder invloed van de Franse politiek zijn meerdere uitzonderingen op de hiervoor beschreven hoofdregel ontstaan. Zelfs op de uitzonderingen zelf zijn weer uitzonderingen geformuleerd, waarvan een aantal maatregelen een tijdelijk karakter heeft.

Onbelaste verkoop van Franse vakantiewoning

Slechts in een aantal gevallen zal de verkoopwinst van de Franse woning onbelast zijn, te weten in de navolgende situaties:

  • Verkoop 30 jaar na aankoop:  verkoopt u uw woning na meer dan 30 jaar na aankoop, dan valt u volledig buiten de plus value-regeling en hoeft u geen belasting meer te betalen over de verkoopwinst. Deze termijn wordt gerekend van datum naar datum, er wordt geen rekening gehouden met gedeeltes van jaren. Dus heeft u de woning gekocht op 1 mei 1990, dan zal de 30 jaar termijn eindigen op 1 mei 2020 en niet op 1 januari 2020. Een verkoop op 1 februari 2020 levert dus niet een totale vrijstelling op!
  • Voor degenen die Frans belastingplichtig zijn, hun tweede woning verkopen en geen eigenaar zijn van hun hoofdwoning, geldt ook een vrijstelling. Aan deze vrijstelling zijn specifieke voorwaarden verbonden.
  • De verkoopprijs is lager dan € 15.000.

Voor andere onroerende zaken, bijvoorbeeld bouwgrond, gelden specifieke regels om in aanmerking te komen voor de volledige vrijstelling bij vervreemding.

Berekening van de plus value

De berekening van de belasting over de plus value is door de steeds wijzigende wetgeving en de verschillende specifieke uitzonderingen echt specialistisch maatwerk geworden. Het betreft een ingewikkelde aangelegenheid en zeker geen standaardmatige berekening. Per individueel geval dient een zorgvuldige berekening te worden gemaakt. De adviseurs van Janus Estate Planning hebben hier ervaring mee. Neemt u gerust contact met ons op indien u eigenaar bent van een Franse vakantiewoning en wenst te vernemen welke belastingheffingen u te wachten staan bij een eventuele verkoop. Onze adviseurs kunnen u tevens van dienst zijn bij het begeleiden en het fiscaal zo voordelig mogelijk vormgeven van de (toekomstige) overdracht, al dan niet binnen uw eigen familie.