Pensioen in eigen beheer –
wat is wijsheid?

Als het aan de overheid ligt heeft pensioen in eigen beheer zijn langste tijd gehad. Geïntroduceerd als mogelijkheid voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) om in de eigen vennootschap te sparen voor de oude dag. Door dezelfde DGA veelal gebruikt als aftrekpost.

Op 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Met fiscale voordelen beoogt de wetgever de DGA over te halen om afstand te doen van het pensioen. Zonder schriftelijke instemming van de (ex-)partner blijft echter alles bij het oude want hij of zij raakt mogelijk ook pensioenrechten kwijt. En voor dit mogelijke verlies dient de partner gecompenseerd te worden. Het ontbreken van een passende compensatie kan vervolgens een schenking opleveren.

Persoonlijke situatie

Heeft u pensioen in eigen beheer dan staan u en uw partner voor een lastige beslissing. De wet alleen al is complex en de invulling is afhankelijk van vele persoonlijke omstandigheden. Is uw pensioen al ingegaan, welke andere oudedagsvoorzieningen heeft u, wat is de financiële positie van de bv, welk tarief van de inkomstenbelasting  is nu en in de toekomst op u van toepassing, heeft u huwelijkse voorwaarden opgemaakt, heeft u een testament en wat is de inhoud hiervan, et cetera?

Wat is wijsheid?

Janus Estate Planning reikt u en uw partner op twee manieren het antwoord op deze vraag aan. 

Aan de hand van een Quick-scan wordt in kaart gebracht of de voorgespiegelde fiscale voordelen in uw situatie echt voordelig uitpakken. Mocht dit niet het geval zijn, is verdere actie overbodig. U ontvangt een kernachtig schriftelijk advies. De kosten van de Quick-scan kunnen ten laste van de vennootschap worden gebracht en bedragen € 295 (excl. btw).

Is uitfasering van het pensioen in uw situatie aan te bevelen dan volgt een persoonlijk gesprek met u en uw partner. Het gaat u immers beiden aan. In dit gesprek schetsen wij de in onze ogen ideale oplossing, informeren wij u zodat in volle overtuiging instemming kan worden gegeven en schetsen we de mogelijkheden tot compensatie. De voorbereiding, het gesprek en de uitvoering van het advies brengen wij u in rekening op basis van uren x tarief. Indien gewenst ontvangt u voorafgaand een kostenindicatie.