Nalatenschap

Het overlijden van een familielid luidt een emotioneel moeilijke periode in. Naast rouwverwerking komen er tegelijkertijd vele organisatorische, administratieve en financiele zaken op de erfgenamen af. Diverse instanties, waaronder de belastingdienst, vragen om informatie. Bovendien moet het testament worden uitgevoerd. Om deze taken uit te voeren wordt er vaak een executeur benoemd.

Afwikkelen nalatenschap

Is er geen executeur aanwezig dan komt de afwikkeling van het nalatenschap bij de erfgenamen te liggen. Het zorgvuldig afhandelen van een nalatenschap is een tijdrovende zaak, die vraagt om inhoudelijke financiële, fiscale, juridische expertise maar ook om een flinke dosis mensenkennis. Als zaken voor het overlijden niet goed geregeld zijn, levert dat nog meer spanningen op.

Voorkomen geschillen

Wanneer voorafgaand aan het overlijden de zaken niet goed geregeld zijn, levert dat meer dan eens de nodige spanningen op. En hoe vaak komt het niet voor dat erfgenamen geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling van de boedel. Niet zelden ontstaan er zelfs flinke ruzies. Hoe minder de erflater heeft geregeld, hoe meer potentiële geschilpunten er zijn. De aanwijzing van een executeur kan onenigheid en onduidelijkheid voorkomen.

Adviseur of executeur

Het is mogelijk om Janus Estate Planning in te schakelen als adviseur of executeur bij het afwikkelen van de nalatenschap. Hierbij nemen we samen het testament door, geven wij aan welke documenten van toepassing zijn, bepalen we in overleg de gewenste verdeling van de nalatenschap en brengen alle fiscale gevolgen in beeld. U bent verzekerd van een voortvarende, discrete en deskundige afwikkeling van uw nalatenschap, waarbij de erfgenamen alle zorg uit handen wordt genomen.