Mediation

In ons land worden geschillen tussen personen en bedrijven vaak aan de rechter voorgelegd om tot een oplossing te komen. Dat betekent dat u afhankelijk bent van een derde, op afstand staande partij. U kunt ook kiezen voor mediation.

Uitstekend alternatief

De overdracht van het familiebedrijf naar een volgende generatie. Een echtscheiding of een afwikkeling van een nalatenschap. Stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot spanningen, onenigheid of ruzie. Emoties lopen vaak hoog op terwijl betrokkenen diep in hun hart geen conflict wensen. In deze gevallen is mediation een uitstekend alternatief voor rechtspraak. Bij mediation ligt de nadruk op samenwerking en aandragen van oplossingen voor een geschil.

Gezamenlijke oplossing

De adviseurs van Janus Estate Planning zoeken als neutrale derde andere invalshoeken voor een conflict of geschil. Ons doel is om wederzijds begrip tot stand te brengen en een gezamenlijke oplossing te formuleren waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mediation, geslaagd of niet, is echter altijd een investering in de relatie tussen de betrokkenen partijen.