Testament

In een testament legt u zaken vast voor na uw overlijden. Ook de benoeming van een executeur maakt hier onderdeel van uit. De executeur is diegene die uw nalatenschap afwikkelt. Maar u kunt ook tijdens uw leven iemand benoemen die uw zaken kan regelen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld door een ongeval of door ziekte. De persoon die dan optreedt als uw vertegenwoordiger is de levensexecuteur.

Levensexecuteur

De levensexecuteur treedt namens u op. Dit kan gaan om contacten met instanties, bijvoorbeeld de belastingdienst, de bank of de gemeente. De levensexecuteur zet dan als het ware namens u de vereiste handtekening.

De benoeming van een levensexecuteur legt u vast in een levenstestament.

Levenstestament

In een levenstestament kunt u ook aandacht besteden aan medische beslissingen. Wanneer u zelf daar niet meer toe in staat bent, is het de vraag wie namens u met de arts overlegt over de te volgen behandeling.

Euthanasie is een onderwerp dat uitdrukkelijk niet in een levenstestament kan worden opgenomen.

Bij het ontbreken van een levenstestament dient in voorkomend geval een beroep te worden gedaan op de rechter. Om u te vertegenwoordigen dient dan een bewindvoerder, curator of mentor te worden benoemd.

Het is mogelijk om de adviseurs van Janus Estate Planning in te schakelen als levensexecuteur. Wij starten dan met heel nauwkeurig uw wensen in kaart te brengen. In situaties waarin u zelf niet meer in staat bent om te handelen, moeten wij natuurlijk zo veel mogelijk in uw gedachten handelen.