Echtscheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het is een emotionele achtbaan met opeenvolgende beslissingen waarbij ook verschillende vermogensvragen aan de orde komen. Advies van en begeleiding door een onafhankelijke derde is dan meer welkom. De adviseurs van Janus Estate Planning kunnen u op meerdere momenten bij een echtscheiding bijstaan.

Mediation

Mediation bij echtscheiding richt zich op het oplossen van situaties waarin u liever niet naar de rechter stapt. Tijdens de mediation gaat de aandacht eerst uit naar de persoonlijke beleving van beide partners bij de echtscheiding en het op een positieve manier toewerken naar het einde van uw relatie. 

Verdeling vermogen

Naast het beëindigen van de relatie speelt bij een echtscheiding de verdeling van het vermogen ook een belangrijke rol. Is er een onderneming aanwezig, al dan niet in de vorm van een besloten vennootschap, dan is de vraag of de waarde hiervan verdeeld moet worden. Wanneer er pensioen is opgebouwd, dienen deze rechten veelal in de verdeling betrokken te worden.

Periodiek verrekenbeding

Hoe meer vermogenscomponenten, des te lastiger de verdeling. Echt complex wordt het wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn met een zogenaamd periodiek verrekenbeding dat niet is uitgevoerd. Aan de hand van wetgeving en rechtspraak moet dan een voor beide partners acceptabele uitweg gevonden worden.

De adviseurs van Janus Estate Planning combineren de vaardigheden van een mediator met de juridische en fiscale kennis die nodig is om uw echtscheiding zo optimaal mogelijk te regelen.