Buitenlanddesk

Onze adviseurs worden vaak betrokken bij niet alledaagse, complexe vraagstukken. De complexheid kan voortvloeien uit een internationaal aspect. Speciaal voor deze vraagstukken heeft Janus Estate Planning de buitenlanddesk.

Internationale vraagstukken

Hieronder treft u een bloemlezing aan van de vraagstukken waarbij een internationaal aspect speelt en waarin wij adviseren. Wenst u meer informatie over het onderwerp dan klikt u verder op het onderwerp.

Vermogen in het buitenland (tweede woning)

 • Op welke wijze gaat u de woning aankopen (in privé, via uw vennootschap of via bijvoorbeeld een vennootschap in het buitenland, zoals een SCI in Frankrijk).
 • Tegen welke jaarlijkse belastingen loopt u aan in Nederland en in het buitenland?
 • Wat gebeurt er indien u plotseling komt te overlijden? Aan wie komt de woning toe? Past het buitenland uw Nederlandse testament toe?
 • Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing indien u komt te overlijden? Welke land mag belasting heffen over de woning? In welk land dient een aangifte ingediend te worden?
 • Wenst u de woning over te dragen aan uw kinderen? Welke stappen moet u volgen? Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing in Nederland en het buitenland?
 • Wat houdt de 'plus value' belasting in Frankrijk in?

Huwen in het buitenland

 • Is uw huwelijk gesloten in het buitenland in Nederland geldig?
 • In welk land gaat u eventueel huwelijksvoorwaarden opmaken?
 • Wat zijn de gevolgen indien uw huwelijk onverhoopt eindigt door een echtscheiding? Welk recht is van toepassing? 

Huwelijk met een niet-Nederlandse partner

 • Aan welke vereisten dient uw partner te voldoen om in Nederland te huwen?
 • Welk huwelijksvermogensrecht is van toepassing?
 • Wat zijn de gevolgen indien uw huwelijk eindigt door een echtscheiding? 

Voor langere tijd buiten Nederland wonen (bijvoorbeeld Nederbelgen)

 • Wat zijn de fiscale gevolgen van uw emigratie voor bijvoorbeeld uw pensioen, uw onroerend goed en overige vermogensbestanddelen?
 • Wat zijn de erfrechtelijke gevolgen indien u plotseling komt te overlijden? Past het buitenland uw Nederlandse testament toe? Wat is de uitwerking van uw huwelijksvoorwaarden in het buitenland?
 • Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing indien u komt te overlijden? Welke land mag belasting heffen over uw nalatenschap? In welk land dient een aangifte ingediend te worden?
 • Op welke wijze kunt u (fiscaal vriendelijk) vermogen overdragen aan uw kinderen? 

Met een niet-Nederlandse nationaliteit voor langere tijd in Nederland wonen

 • Wat zijn de fiscale gevolgen van uw immigratie voor bijvoorbeeld uw pensioen, uw onroerend goed en overige vermogensbestanddelen?
 • Wat zijn de erfrechtelijke gevolgen indien u plotseling komt te overlijden? Past Nederland uw buitenlandse testament toe? Wat is de uitwerking van uw buitenlandse huwelijksvoorwaarden in Nederland?
 • Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing indien u komt te overlijden? Welke land mag belasting heffen over uw nalatenschap? In welk land dient een aangifte ingediend te worden?
 • Op welke wijze kunt u (fiscaal vriendelijk) vermogen overdragen aan uw kinderen? 

Nalatenschap met buitenlands vermogen

 • Volgt het buitenland het in Nederland opgestelde testament?
 • Op welke wijze vindt de belastingheffing plaats over de het buitenlandse vermogen. Welk land heeft het recht om belasting te heffen? In welk land dient een aangifte ingediend te worden? 

Erfgenamen met een niet-Nederlandse nationaliteit of woonachtig in het buitenland

 • Zijn de buitenlandse erfgenamen erfbelasting verschuldigd in het buitenland? In welk land dient een aangifte ingediend te worden?
 • Is er sprake van dubbele heffing van erfbelasting (zowel in Nederland als in het buitenland)?

Landenervaring

De adviseurs van Janus Estate Planning hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met de juridische en fiscale advisering van vermogensvraagstukken in internationaal verband. 

Wilt u weten om welke landen het specifiek gaat, klik dan hier.